Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за обявяване на град Велико Търново за "Историческа и духовна столица на България"
04/04/2019

 


РЕШЕНИЕ

за обявяване на град Велико Търново за „Историческа и духовна столица на България“

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Обявява град Велико Търново за „Историческа и духовна столица на България“.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 12 април 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

2902