Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Годишен доклад за дейността на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2018 г.
08/04/2019

 


РЕШЕНИЕ

по Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2018 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 22, ал. 6 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност и чл. 132, ал. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“

РЕШИ:

Приема Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2018 г. (секретен).

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 19 септември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

7252