Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
12/04/2019

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по икономическа политика и туризъм

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Красен Георгиев Кръстев за член на Комисията по икономическа политика и туризъм.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 17 април 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

3084