Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
18/04/2019

 


РЕШЕНИЕ

за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование

РЕШИ:

Открива Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, с предмет на дейност подготовка на специалисти с висше образование по специалността от регулираните професии „Медицина“ от област на висше образование „Здравеопазване и спорт“ и професионално направление „Медицина“ на образователно-квалификационна степен „магистър“.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 май 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

3617