Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по енергетика
19/04/2019

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на Комисията по енергетика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира Валентин Алексиев Николов за председател на Комисията по енергетика.

2. Избира Димитър Бойчев Петров за заместник-председател на Комисията по енергетика.

3. Избира Станислав Иванов Стоянов и Васил Цветков Цветков за членове на Комисията по енергетика.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 19 април 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

3115