Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2018 г.
19/04/2019

 


РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2018 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за Българската академия на науките

РЕШИ:

Приема Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2018 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 30 май 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

4283