Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г.
25/04/2019

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

РЕШИ:

Приема Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 15 май 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

3725