Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за работата на Народното събрание през май 2019 г.
15/05/2019

 


РЕШЕНИЕ

за работата на Народното събрание през май 2019 г.

Народното събрание на основание чл. 74 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Народното събрание не провежда пленарни заседания на 22 и 23 май 2019 г.

2. В дните по т. 1 се провеждат заседания на парламентарните комисии.

3. В периода от 20 до 23 май 2019 г. включително, народните представители не ползват служебен транспорт от Народното събрание, с изключение на дните, в които са участвали в заседания на парламентарните комисии.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 15 май 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

3718