Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2018 г.
16/05/2019

 


РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2018 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от Закона за Българската телеграфна агенция

РЕШИ:

Приема Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2018 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 17 юли 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

5686