Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
30/05/2019

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Радостин Радославов Танев като член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

2. Избира Митко Костадинов Полихронов за член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 31 май 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

4381