Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
10/07/2019

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Драгомир Велков Стойнев като член на Комисията по икономическа политика и туризъм.

2. Избира Стоян Михайлов Мирчев за член на Комисията по икономическа политика и туризъм.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

5544