Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
10/07/2019

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Валери Мирчев Жаблянов като основен представител и заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

2. Освобождава като заместващ представител и избира за основен представител и заместник-ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Анелия Димитрова Клисарова.

3. Избира Георги Йорданов Йорданов за заместващ представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 юли 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

5540