Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите
25/07/2019

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите.

2. Комисията следва да извърши необходимите действия по изясняване на всички факти и обстоятелства в срок до три месеца и да представи доклад.

3. Комисията се състои от 15 народни представители на паритетен принцип по трима народни представители от всяка парламентарна група.

4. Избира председател на комисията, заместник-председател и членове, както следва:

Председател: Красимир Георгиев Ципов

Заместник-председател: Румен Василев Гечев

Членове: Александър Койчев Иванов,

Маноил Минчев Манев,

Иван Валентинов Иванов,

Явор Руменов Божанков,

Валентин Кирилов Касабов,

Маргарита Николаева Николова,

Емил Димитров Симеонов,

Ахмед Реджебов Ахмедов,

Сергей Манушов Кичиков,

Халил Реджепов Летифов,

Кръстина Николова Таскова,

Дора Стоянова Христова,

Боряна Любенова Георгиева.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 25 юли 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

5955