Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2018 г.
05/08/2019

 


РЕШЕНИЕ

по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение

на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2018 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

РЕШИ:

Приема Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2018 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 18 септември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

7236