Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
19/09/2019

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Волен Николов Сидеров като член и ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие.

2. Избира Милен Василев Михов за член и ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 септември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

7331