Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония
19/09/2019

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Маргарита Николаева Николова като член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония.

2. Избира Йордан Апостолов Апостолов за член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 септември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

7327