Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава и ръководството на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
20/09/2019

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира Нели Рускова Петрова за заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

2. Избира Владимир Славчев Вълев за член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 септември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

7415