Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма "Хоризонт" на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио
20/09/2019

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио.

2. Комисията се състои от 10 членове, по двама от всяка парламентарна група, в т.ч. председател и заместник-председател.

3. Избира ръководство и състав на комисията, както следва:

Председател: Тома Любомиров Биков

Заместник-председател: Александър Тихомиров Симов

Членове: Диана Димова Саватева,

 Иван Ивайлов Ченчев,

 Йордан Кирилов Цонев,

 Хамид Бари Хамид,

 Красимир Илиев Богданов,

 Росен Живков Иванов,

 Боряна Любенова Георгиева,

 Симеон Георгиев Найденов.

4. Комисията се създава за срок от два месеца.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 27 септември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

7430