Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за работата на Народното събрание през октомври 2019 г.
25/09/2019

 


РЕШЕНИЕ

за работата на Народното събрание презоктомври 2019 г.

Народното събрание на основание чл. 74 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Народното събрание не провежда пленарни заседания във времето от 16 до 25 октомври 2019 г. включително.

2. В периода по т. 1 се провеждат заседания на парламентарните комисии.

3. В периода по т. 1 на народните представители се признават транспортни разходи, извършени само по повод участие в заседания на парламентарните комисии.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 септември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

7386