Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО
10/10/2019

 


РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата

РЕШИ:

1. Възлага на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с планираните разходи за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО за 2018 г. и 2019 г.

2. Срокът на извършване на одита е до  30 ноември 2019 г.

3. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е до 20 декември 2019 г.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 30 октомври 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Емил Христов