Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
13/11/2019

 


РЕШЕНИЕ

за прeкратяване пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Прeкратява пълномощията на Атанас Славчев Стоянов като народен представител от Първи изборен район–Благоевградски.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 13 ноември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

8769