Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава и ръководството на Комисията по културата и медиите
14/11/2019

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на Комисията по културата и медиите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Красимир Илиев Богданов като член на Комисията по културата и медиите.

2. Избира Мария Йорданова Цветкова за член и заместник-председател на Комисията по културата и медиите.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9006