Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по околната среда и водите
14/11/2019

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на Комисията по околната среда и водите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира Красимир Илиев Богданов за член и заместник-председател на Комисията по околната среда и водите.

2. Избира Младен Николов Шишков за заместник-председател на Комисията по околната среда и водите.

3. Избира Данка Евстатиева Зидарова-Люртова за член на Комисията по околната среда и водите.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9008