Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на заместник-председател на Народното събрание
19/11/2019

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и четвъртото Народно събрание (ДВ, бр. 32 от 2017 г.)

РЕШИ:

Избира Валери Симеонов Симеонов от Парламентарната група „Обединени патриоти“ за заместник-председател на Четиридесет и четвъртото Народно събрание.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 20 ноември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

8919