Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за освобождаване на член на Комисията за защита на личните данни
20/11/2019

 


РЕШЕНИЕ

за освобождаване на член на Комисията за защита на личните данни

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на личните данни и подадено заявление за освобождаване

РЕШИ:

Освобождава Цветелин Николов Софрониев като член на Комисията за защита на личните данни.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 20 ноември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

8920