Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
20/11/2019

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Стоян Радков Божинов и Мартин Стефанов Обрешков за членове на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9013