Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава и ръководството на Комисията по образованието и науката
20/11/2019

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на Комисията по образованието и науката

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Емил Серафимов Тончев като член на Комисията по образованието и науката.

2. Избира Ирена Тодорова Анастасова за заместник-председател на Комисията по образованието и науката.

3. Избира Данка Евстатиева Зидарова-Люртова и Евдокия Славчова Асенова за членове на Комисията по образованието и науката.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9017