Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питане от народния представител Антон Кутев към министъра на културата Боил Банов относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България
29/11/2019

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питане от народния представител Антон Кутев към министъра на културата Боил Бaнoв относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Възлага на Министерския съвет в срок до 31 март 2020 г. да предложи на Народното събрание план за развитието на медийната среда в България, който да съдържа и модел за финансиране на обществените медии, гарантиращ финансовата и редакционната им независимост.

Решението е прието от 44-то Народно съб