Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
22/01/2020

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Деан Стоянов Станчев за член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 23 януари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

1030