Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
24/01/2020

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Крум Костадинов Зарков за основен представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 24 януари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

1032