Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2019 г.
31/03/2020

 


РЕШЕНИЕ

по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2019 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за омбудсмана

РЕШИ:

Приема Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2019 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 24 септември 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

7039