Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 г.
27/04/2020

 


РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за Българската академия на науките

РЕШИ:

Приема Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 12 юни 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

4460