Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2015 г.
28/01/2016

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2015 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2015 г.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 май 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4200