Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
29/01/2016

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Мустафа Сали Карадайъ като основен представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

2. Освобождава Хамид Бари Хамид като заместващ представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и го избира за основен представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

3. Избира Джейхан Хасанов Ибрямов за заместващ представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 3 февруари 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

898