Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изготвяне и внасяне на доклад от Главния прокурор на Република България
22/07/2020

 


РЕШЕНИЕ

за изготвяне и внасяне на доклад от Главния прокурор на Република България

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16, изр. второ от Конституцията на Република България и чл. 91 във връзка с чл. 90 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Главният прокурор на Република България да изготви и внесе за разглеждане Доклад за дейността на прокуратурата по прилагането на закона в периода януари – август 2020 г.

Решението е прието от 44-то Народно съб- рание на 23 юли 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

5399