Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в ръководството на Комисията по външна политика
03/09/2020

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в ръководството на Комисията по външна политика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Пламен Иванов Манушев като заместник-председател на Комисията по външна политика.

2. Избира Пламен Иванов Манушев за председател на Комисията по външна политика.

3. Избира Христо Георгиев Гаджев за заместник-председател на Комисията по външна политика.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 9 септември 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

6798