Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
03/09/2020

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира Димитър Борисов Главчев за основен представител и ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

2. Избира Елена Владимирова Ангелинина за заместващ представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 9 септември 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

6792