Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Временна комисия по повод придобиването от "Българска банка за развитие" - АД, на 28 265 200 акции от капитала на "Първа инвестиционна банка" - АД
03/09/2020

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Временната комисия по повод придобиването от „Българска банка за развитие“ – АД, на 28 265 200 акции от капитала на „Първа инвестиционна банка“ – АД

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Елена Владимирова Ангелинина, Кръстина Николова Таскова, Йордан Кирилов Цонев и Сергей Манушов Кичиков за членове на Временната комисия по повод придобиването от „Българска банка за развитие“АД, на 28 265 200 акции от капитала на „Първа инвестиционна банка“АД.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 9 септември 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

6791