Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
09/09/2020

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Георги Евдокиев Марков като член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

2. Избира Калин Любенов Вельов за член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 9 септември 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

6799