Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване на пълномощията на председателя на Централната избирателна комисия
03/09/2020

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на председателя на Централната избирателна комисия

 Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Стефка Савова Стоева като председател на Централната избирателна комисия.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 3 септември 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Десислава Ахладова

6726