Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2019 г.
15/10/2020

 


РЕШЕНИЕ

за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2019 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 5, ал. 1 от Закона за младежта

РЕШИ:

Одобрява Годишния доклад за младежта за 2019 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 16 декември 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9534