Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на председател на Икономическия и социален съвет
17/11/2020

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Икономическия и социален съвет

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за Икономически и социален съвет

РЕШИ:

Избира Зорница Димитрова Русинова за председател на Икономическия и социален съвет.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 3 декември 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9276