Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за одобряване на участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbHand предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, както и на предприемането на действия за сключване на договор за покупка на ваксини от Janssen Pharmaceutica NV
20/11/2020

 


РЕШЕНИЕ

за одобряване на участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbHand предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, както и на предприемането на действия за сключване на договор за покупка на ваксини от Janssen Pharmaceutica NV

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка със Закон за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19 (ДВ, бр. 71 от 2020 г.)

РЕШИ:

Одобрява предложеното от Министерския съвет участие на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbHand предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, както и предприемане на действия за сключване на договор за покупка на ваксини от Janssen Pharmaceutica NV.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 3 декември 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9278