Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането от народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно реформа в политиката за пътните такси
11/12/2020

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането от народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно реформа в политиката за пътните такси

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата

РЕШИ:

Възлага на Сметната палата извършването на одит за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа. Проверката да обхване периода от началото на проектирането на системата до края на 2020 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 18 декември 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9623