Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
02/02/2016

 


РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 7 ноември 2014 г. (ДВ, бр. 93 от 2014 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 11 март 2015 г. (ДВ, бр. 19 от 2015 г.) и Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 18 декември 2015 г. (ДВ, бр. 101 от 2015 г.)

РЕШИ:

1. Освобождава Тодор Александров Танев като министър на образованието и науката.

2. Избира Меглена Щилиянова Кунева – заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси, и за министър на образованието и науката.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 3 февруари 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

896