Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с твърдения за намеса на Руската Федерация и Република Турция във вътрешната политика на Република България
17/02/2016

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с твърдения за намеса на Руската федерация и Република Турция във вътрешната политика на Република България

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с твърдения за намеса на Руската федерация и Република Турция във вътрешната политика на Република България.

2. Комисията се състои от 16 членове, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група.

3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:


Председател:


Валентин Иванов Радев.


Членове:


Димитър Николов Лазаров,


 


Красимира Арангелова Ковачка,


 


Светлин Димитров Танчев,


 


Мустафа Сали Карадайъ,


 


Камен Костов Костадинов,


 


Атанас Зафиров Зафиров,


 


Филип Стефанов Попов,


 


Красимир Дончев Каракачанов,


 


Димитър Кирилов Байрактаров,


 


Станислав Тодоров Станилов,


 


Магдалена Ламбова Ташева,


 


Георги Недков Кючуков,


 


Светослав Димитров Белемезов.4. Временната комисия се избира за срок от два месеца.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 19 февруари 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1351