Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
18/02/2016

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 132а, ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 1 и 3 и чл. 46 от Закона за съдебната власт

РЕШИ:

Избира Генади Йорданов Георгиев за инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 февруари 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:Екатерина Захариева

1294