Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
18/02/2016

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Цветан Генчев Цветанов за председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 19 февруари 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1344