Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване правомощията на член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
09/03/2016

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване правомощията на член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 7, т. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

РЕШИ:

Прекратява правомощията на Апостол Иванов Димитров като член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 9 март 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1900