Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС"
01/04/2016

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“

 Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, т. 7а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

РЕШИ:

 Приема Проект за инвестиционен разход за модернизация на въоръжените сили „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“.

 Решението е прието от 43-то Народно събрание на 2 юни 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева